Theses 

Tvorba webových aplikací v JSF PrimeFaces – Jakub Macoun

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jakub Macoun

Bakalářská práce

Tvorba webových aplikací v JSF PrimeFaces

Web applications creation using JSF PrimeFaces

Anotace: Práce se zaměřuje na tvorbu webových aplikací, primárně na technologii JSF s využitím frameworku PrimeFaces. Jejím cílem je popis obou těchto technologií a poté i jejich srovnání s nejužívanější technologií určenou pro webovou tvorbu, PHP. Způsob tvorby v JSF a PrimeFaces je v práci rozebrán podrobně a následně ukázán na příkladu. Pokud má čtenář minimální znalosti z oblasti webové tvorby a rozumí principům objektově orientovaného programování, je schopen z textu pochopit základy práce s JSF a PrimeFaces a povšimnout si výhod, které tyto technologie přinášejí. Informace uvedené v práci jsou přínosné například z hlediska volby mezi dvěma nástroji pro webovou tvorbu, Javou a PHP. Informace uvedené v práci jsou podloženy funkční ukázkovou aplikací, jejíž zdrojový kód je součástí příloh. Práce se nejprve věnuje současným webovým technologiím s důrazem na programovací jazyky PHP a Java. Následně popisuje tvorbu webových aplikací v Java EE a zaměřuje se na frameworky JSF a PrimeFaces. Nakonec je jako součást práce vytvořena ukázková webová aplikace a popsána její architektura.

Abstract: The work is focused on creation of web applications, primary on JSF technology with usage of PrimeFaces framework. Intention of the work is description of both technologies and comparison of them to the most widely used web technology, PHP. The way of creation using JSF and PrimeFaces is described in detail and shown on an example. Thanks to the work a reader is able to understand basics of work with JSF with PrimeFaces if he has basic knowledge of web technologies and object oriented programming. Also the reader is able to notice advantages afforded by these technologies. Information in the work is useful for example in case of choosing between two widely used web technologies, PHP and Java. It is practically shown in functional example application. Its source code is enclosed. At first there are explained today's web technologies with PHP and Java programming languages highlighted. After that web creation using Java EE and frameworks JSF and PrimeFaces is focused on. At the final part the example application is created and its architecture is described.

Klíčová slova: JSF, Java EE, webová aplikace, PrimeFaces, jQuery, PHP, Java

Keywords: jQuery, PHP, web application, Java EE, PrimeFaces, Java, JSF

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32753


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz