Tereza Cenková

Bachelor's thesis

GPS Drawing v kontextu umění nových médií

GPS Drawing within new media art context
Abstract:
Cílem této práce je uvést GPS kreslení do kontextu s novomediálním uměním za pomocí lokativních médií a nové estetiky. Analyzovat práce Jeremyho Wooda jako hlavního představitele GPS kreslení, a také dalších umělců. Na vlastním projektu aplikovat analyzované teoretické poznatky.
Abstract:
This thesis aims to bring the GPS Drawing into the context of New Media art using the locative media and new aesthetics, analyze the the work of Jeremy Wood as one of the main GPS Drawing artists and other artists. There will be a project presenting the applied theoretical findings.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.