Tereza Cenková

Bakalářská práce

GPS Drawing v kontextu umění nových médií

GPS Drawing within new media art context
Anotace:
Cílem této práce je uvést GPS kreslení do kontextu s novomediálním uměním za pomocí lokativních médií a nové estetiky. Analyzovat práce Jeremyho Wooda jako hlavního představitele GPS kreslení, a také dalších umělců. Na vlastním projektu aplikovat analyzované teoretické poznatky.
Abstract:
This thesis aims to bring the GPS Drawing into the context of New Media art using the locative media and new aesthetics, analyze the the work of Jeremy Wood as one of the main GPS Drawing artists and other artists. There will be a project presenting the applied theoretical findings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma