Bc. Tomáš Pelikán

Diplomová práce

Regionální operační program NUTS II "Jihovýchod" a jeho vliv na rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

Regional operation programme of the NUTS II "Southeast" and its influence of the tourism development
Anotace:
Práce se zabývá problemtikou podpory cestovního ruchu z fondů Evropské unie. Zejména prostřednictvím regionálních operačních programů v podobě Společného regionálního operačního programu a jednotlivých regionálních operačních programů a jejich dopadem na území regionu NUTS II Jihovýchod.
Abstract:
The work deals with the promotion of tourism from European Union funds. In particular through the regional operational programs as the Joint Regional Operational Programme and various regional operational programs and their impact on the NUTS II South-East.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta