Bc. Andrej Borges

Diplomová práce

Maticový typ organizační struktury a optimalizace jejích vnitřních procesů

Matrix organization structure and optimization of its processes
Abstract:
This thesis compares organizational structures which are available in today's management with focus on matrix type of organizational structure. The second part of the thesis deals with optimization of processes in matrix type of organizational structure and demonstrates optimization of CRISP process used by IBM.
Abstract:
Táto práca sa zaoberá porovnaním organizačných štruktúr, ktorý moderný manažment používa so zameraním sa na maticový typ organizácie. Druhá časť práce je venovaná optimalizácii procesov v maticovom type organizácie a demonštrácii optimalizácie procesu CRISP spoločnosti IBM.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Michelfeit
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma