Vendula Strejcová, DiS.

Bakalářská práce

Postoje a motivace referentů ke spisové službě v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Attitude and motivation of Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture officer to record managment
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku postojů referentů ke spisové službě a jejich možné motivace pro práci s elektronickým systémem spisové služby. Práce je rozdělana na část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části textu je ukotvení současné legislativy týkající se problematiky spisové služby a seznámení se s jejím historickým vývojem. Jsou zde také definovány základy veřejné správy …více
Abstract:
The central focus of this bachelor thesis is the attitude issues of professional staff toward the electronic record management system. The thesis consists of two parts - the theoretical part and research part. The theoretical part covers the area of positioning the record management in current legislation and an introduction to its historical development as well as definitions for the public service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Macek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta