Theses 

Estudio cognitivo del amor en la literatura espaňola: Don Juan Tenorio – Veronika JAKUBČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělská filologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Veronika JAKUBČOVÁ

Bakalářská práce

Estudio cognitivo del amor en la literatura espaňola: Don Juan Tenorio

Cognitive study of love in spanish literature: Don Juan Tenorio

Abstract: This work is specialized in the study of cognitive linguistics and connection of cognitive linguistics with Spanish literature of the 19th century. This work is a research that deals of how the metaphors influence whether our lives or any other literary work. The work is specialized in metaphors and how they influence love themes in a piece Don Juan Tenorio. The aim of the work is to bring closer to people what the cognitive linguistics and metaphors deal about because metaphors are indivisible part of our lives even without realizing it.

Abstract: Tato práce je zaměřená na studium kognitivní lingvistiky a na spojení kognitivní lingvistiky se španělskou literaturou 19. století. Tato práce je výzkum, který pojednává o tom, jak metafory (v rámci kognitivní lingvistiky) ovlivňují ať už naše životy nebo jakékoliv literární dílo. Práce se zaměřuje na metafory, a jak ovlivňují tématiku lásky v díle Dona Juana Tenoria. Cílem této práce je přiblížit lidem o čem pojednává kognitivní lingvistika a metafory, protože metafory jsou již nedílnou součástí našich životů, aniž bychom si to uvědomovali.

Klíčová slova: Kognitivní lingvistika, metafora, lingvistika, Don Juan Tenorio

Jazyk práce: španělština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
  • Identifikátor: 120248

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JAKUBČOVÁ, Veronika. Estudio cognitivo del amor en la literatura espaňola: Don Juan Tenorio. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:08, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz