Mgr. Helena Bartáková

Bakalářská práce

Legal Status of African Americans in Virginia and South Carolina from the Beginning of the 17th Century to the Mid-18th Century

Legal Status of African Americans in Virginia and South Carolina from the Beginning of the 17th Century to the Mid-18th Century
Anotace:
Tato práce se zabývá právním postavením Afroameričanů ve státech Virginie a Jižní Karolína. Je zaměřena hlavně na proces formování otroctví a na jeho srovnání ve zmíněných státech. Jsou zde také rozebrány jednotlivé zákony týkající se otroctví, které byly ve Virginii a Jižní Karolíně vydány. Srovnání je doplněno analýzou společenských a ekonomických faktorů, které podstatným způsobem ovlivnily zákonodárnou …více
Abstract:
The thesis deals with the legal status of African Americans in two states: Virginia and South Carolina. It focuses on the emergence of chattel slavery and compares its formation in the two states. The thesis also examines the individual statutes and the slave codes that were issued in Virginia and South Carolina. The comparison is accompanied by the analysis of social factors that influenced the legislation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.