Theses 

Výtvarný objekt jako didaktická pomůcka – Bc. Zuzana Klusáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Klusáčková

Diplomová práce

Výtvarný objekt jako didaktická pomůcka

Assamblage as an Object of Education

Anotace: Diplomová práce „Výtvarný objekt jako didaktická pomůcka“ s podtitulem Ruka je nástrojem ducha pojednává o propojení dvou důležitých faktorů, výtvarného díla s pedagogickým podtextem, kdy má dílo děti obohatit o vzdělání a zároveň mít i uměleckou hodnotu. Práce je členěna do tří částí. V první části diplomové práce popisuji teorii výchovy Marie Montessoriové a uvádím zde didaktické pomůcky, které využívá při své výuce k obecné výchově dětí. Dále se zabývám technologií zpracování a s ní spojenou technikou tapiserie. V poslední části popisuji postup a realizaci, která je doložena fotodokumentací s názvem ”Pět dostaveníček“.

Abstract: The thesis "The Art Object as a Teaching Aid" with the subtitle The Hand is the Instrument of Mind deals with the connection of two important factors – artwork and educational overtones. The artwork should enrich children´s education and at the same time it is supposed to be the art value. The thesis is divided into three parts. In the first part I describe the theory of Maria Montessori education and I present the teaching aids that she uses in the general education of children. I also deal with the processing technology and the tapestry technique to which it is related. In the last part I describe the procedure and the realization, which is illustrated by an attached array of photographs, entitled "Five trysts"

Klíčová slova: Teaching aid, Montessori Pedagogy, tapestry, Jan T. Strýček, Five trysts, sensorial material didaktická pomůcka, Montessori pedagogika, tapiserie, Pět dostaveníček, smyslový materiál

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 01:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz