Theses 

Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú. – Ludmila Bobková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ludmila Bobková

Diplomová práce

Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.

Strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na strategickou analýzu neziskové organizace Bezo-balu, zabývající se aplikovaným výzkumem bezobalového prodeje v České republice. Teoretická část zprvu vymezuje pojmy a hlavní faktory, jež neziskový sektor provází. Dále se práce soustředí na strategickou analýzu organizace, tedy na analýzu makrookolí, analýzu mikrookolí a analýzu zdrojů organizace. Stanoveným cílem je zhodnocení všech vlivů, které organizaci ovlivňují, ale i skutečností, jež může organizace sama ovlivnit a využít i v příležitosti. Práce by měla neziskové organizaci přinést kompletní souhrn procesů, které mimo i v organizaci probíhají.

Abstract: This thesis focuses on the strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu which is concerned in research in unpackaging in the Czech Republic. The theoretical part first defines the concepts and the main factors that accompanies the nonprofit sector. Further part will focus on the strategic analysis of the organization, namely the analysis of ma-cro, analysis of micro and analysis of enterprise resources. The stated goal is to evaluate all the influences that affect the organization, but also the fact that the organization has influence and benefit from the opportunities. Work should bring a non-profit organi-zation full summary of the processes and outside the organization going.

Klíčová slova: analýza mikrookolí, analýza makrookolí, bezobalový prodej, strategická analýza, nadměrná spotřeba obalů, analýza zdrojů organizace

Keywords: excessive consumption of packaging, unpackaged, analysis of the organization´s resources, macro analysis, strategic analysis, micro analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Hana Vávrová
  • Oponent: Alena Gmentová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51062


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz