Mgr. Jakub Vostoupal

Diplomová práce

Certifikace kyberbezpečnostních technologií

Certification of Cybersecurity Technologies
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o certifikaci jako o jednom z nástrojů posuzování shody v oblasti technologií kybernetické bezpečnosti. V práci je stručně vysvětlena problematika compliance a jejích výhod oproti obecnému odpovědnostnímu režimu, vysvětlena funkce posuzování shody a certifikace jak obecně, tak v kyberbezpečnostním prostředí, shrnutý stav současné úpravy certifikace kyberbezpečnostních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with certification as one of the instruments of conformity assessment in the area of cybersecurity technologies. The thesis briefly explains the issue of compliance and its advantages over general liability regime. The text continues with an explanation of conformity assessment and certification both in general and in cybersecurity environment, followed by a summarization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta