Bc. Martin MOJŽÍŠEK

Diplomová práce

Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání

Position of mass media in a democratic society and their influence on enlightenment
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na vymezení určitých základních pojmů, funkcí a vztahů z oblasti masmédií, zabývá se jejich postavením, úlohou a vlivem, jež mají v demokratické společnosti, a v neposlední řadě se zaměřuje na roli, kterou masmédia sehrávají v procesu výchovy a vzdělávání.
Abstract:
This work is focused on definitions of basic terms, functions and relations from the field of mass media, it deals with their position, role and influence which they have in a democratic society, and it is also concentrated on the role which mass media play in the process of enlightenment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2008
Identifikátor: 1016241

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOJŽÍŠEK, Martin. Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 11. 2028

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.