Bc. Vendula Pukyšová

Diplomová práce

Studium interakcí auxinu a cytokininu při vývoji laterálních kořenů u Arabidopsis thaliana

A study of the auxin-cytokinin crosstalk in lateral root development in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Auxin a cytokinin jsou dvě hlavní skupiny rostlinných hormonů hrající roli v různých růstových a vývojových procesech. Interakce auxinu a cytokininu během vývoje postranních kořenů je antagonistická – zatímco auxin stimuluje jejich iniciaci a vývoj, cytokinin působí opačně a efekt auxinu inhibuje. Mechanismus této interakce stále nebyl objasněn. Tato studie byla zaměřena na charakterizaci genu PAC7 …více
Abstract:
Auxin and cytokinin are two major classes of plant hormones, playing important roles in various growth and developmental processes. During lateral root development the auxin-cytokinin interaction is antagonistic - whereas auxin promotes the initiation and development of lateral roots, cytokinin antagonizes its effect and inhibits these processes. The molecular mechanism of this interaction has not …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Crhák Khaitová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta