Bc. Michal Janko

Diplomová práce

Vliv demokratické tranzice na profilaci a evropeizaci politického systému

Influence of Democratic Transition on Development and Europeization of Political System
Anotace:
Cílem práce je na základě diachronní komparativní analýzy tranzice, demokratické konsolidace a s ní spojené evropeizace politických systémů Slovinska a Estonska prokázat, do jaké míry je průběh a výsledek těchto procesů determinován typem předchozího komunistického systému dle klasifikace vyvinuté Herbertem Kitscheltem. Aby bylo odstíněno co možná nejvíce ostatních faktorů, byly zvoleny dvě srovnatelně …více
Abstract:
The aim of the work is evaluate the degree by which a country’s democratic transition, consolidation and europeization is affected by previous type of communist regime as defined by Herbert Kitschelt typology. Diachronic comparative analysis of two similar political systems of Estonia and Slovenia, sharing wide set of common historic, economic and societal attributes, will be employed in order to filter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.