Veronika Kostrouchova

Bakalářská práce

Aplikace metod dobývání znalostí z databází na data z elektronických přejímek

The Application of KDD Methods on Data from Electronic Receipts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem dobývání znalostí z databází na reálných datech z prostředí lesního průmyslu. Předmětem analýz jsou data z elektronických přejímek z ledna roku 2021. Cílem práce je nalézt zajímavé vztahy skryté v datech, které mohou být přínosné pro majitele dat. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část, první část práce popisuje použité metodiky dobývání znalostí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the application of knowledge discovery in databases on real data from the forestry industry. The subject of the analysis is data from an electronic receipt from January 2021. The goal of this thesis is to find interesting, potentially usable patterns hidden in the analyzed data. This work is divided in two parts, the theoretical part, that describes the basic phases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Jan Rauch
  • Oponent: Petr Máša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83415