Michaela NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Reforma vězeňství od roku 1989 skrze optiku zaměstnanců věznic

The prison system reform since 1989 through the perspective of prison staff
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou vybrané změny českého vězeňství v rámci reformy od roku 1989. Zásadními snahami této reformy jsou dehumanizace, demilitarizace, depolitizace a decentralizace. V souvislosti s těmito snahami vydaly příslušné orgány od roku 1991 tři koncepce vězeňství, které obsahují návrhy na dílčí změny. V bakalářské práci budu pracovat především s posledními dvěma koncepcemi, které vznikly …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with selected changes in the Czech prison system as part of the reform since 1989. The fundamental efforts of this reform are dehumanization, demilitarization, depoliticization and decentralization. In the context of these efforts, since 1991, the competent authorities have issued three penitentiary concepts that contain proposals for partial amendments. In this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Michaela. Reforma vězeňství od roku 1989 skrze optiku zaměstnanců věznic. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma