Bc. Marie Michalčáková, DiS.

Bakalářská práce

Analýza úvěrových produktů bank v ČR

Analysis of Bank Credit Products in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na úvěrové produkty bank v České republice. Vzhledem k velikosti portfolia, které se na trhu vyskytuje, se zabývá konkrétním druhem. Práce popisuje bankovní systém, úvěrové produkty a charakteristické znaky spotřebitelských úvěrů. Pozornost je zaměřena na analýzu nabídky jednorázových a revolvingových úvěrů od Československé obchodní banky a. s., Komerční banky a.s., Raiffeisenbank …více
Abstract:
This thesis focuses on credit products of banks in the Czech Republic. Due to the size of the portfolio, which appears in the market, thesis deals with a particular kind. The thesis describes the banking system, credit products of and the characteristics of consumer loans. Attention is focused on the analysis offers single and revolving loans from Československá obchodní banka a. s., Komerční banka …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS