Bc. Jan Zimmermann

Diplomová práce

Marketingová komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Marketing communication through Social Networking Sites
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace uskutečňované prostřednictvím sociálních sítí. Práce je rozdělena na dvě základní části. Teoretická část práce se zaměřuje na vypracování teoretického zázemí, které se vztahuje ke zkoumané problematice. Nejprve je téma zasazeno do širšího rámce konceptu integrované marketingové komunikace. Následně jsou rozebírána specifika internetového …více
Abstract:
This Master's thesis deals with marketing communication through social networking sites. The paper consists of two parts. The first section focuses on providing theoretical background relating to the examined issue. Firstly, it is placed into a wider framework of the integrated marketing communications concept. After that, the specifications of digital marketing, social networking sites and particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní