Mgr. Ivana Hřebačková

Bakalářská práce

Marihuana na základní škole

Marijuana on primary school
Anotace:
Bakalářská práce s tématem „Marihuana na základní škole“, se snaží zmapovat problematiku užívání návykových látek mladistvými, současnou situaci a snaží se rozšířit obecné povědomí o této problematice. Teoretická část popisuje marihuanu z botanického a historického hlediska, popisuje její projevy, rizika a způsoby užívání. Zabývá se také protidrogovou legislativou, prevencí a řešením této problematiky …více
Abstract:
Bachelor thesis with the theme "Marijuana on primary school," is trying to map the problem of adolescent substance use, current situation and to spread awareness on this issue. The theoretical part describes the marijuana from the botanical and historical perspective, describes the symptoms, risks and methods of use. It also deals with drug laws in the prevention and solution of this problem. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy