Bc. Iveta Komížová

Bakalářská práce

Komparace baletu Louskáček v choreografiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno

Comparison of ballet Nutcracker in choreography by Vasily Medvedev and Fernand Nault in National Theatre Brno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena zejména na komparaci baletu Louskáček v choregorafiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno. Balet Louskáček Petra Iljiče Čajkovského je uváděn v různých podobách a verzích na jevištích po celém světe. Práce se zaměřuje na historii a divadelní zpracování uvedené baletní inscenace. Dále se práce zabývá komparací baletu Louskáček v choreografii Vasilije …více
Abstract:
Bachelor´s thesis is particularly focused on comparison ballet Nutcracker in choreography by Vasily Medvedev and Fernand Nault in National Theatre Brno. Ballet Nutcracker by Pyotr Ilyich Tchaikovsky is played on the world stages in different forms and versions. This thesis is focused on history and theatrical arrangement of stated ballet performance. Thesis also apply one´s mind to comparison ballet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta