Tomáš Mozola

Bakalářská práce

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Limited Liability Company
Abstract:
Thomas Mozola, limited liability company, thesis, College of Banking in Prague, Foreign University Banska Bystrica, Supervisor: Dr.. Milan Ďurica LL.M. PhD. , Banská Bystrica, Number of Pages: 47 The aim of this thesis is Specify main rules of limited liability company required to set the basic parameters of society To we could simply and clearly describe the procedure for its establishment. Also I …více
Abstract:
Tomáš Mozola, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Bakalárska práca, Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Vedúci práce: JUDr. Milan Ďurica LL.M. PhD. ,Banská Bystrica, Počet strán: 47 Cieľom mojej bakalárskej práce je uviesť základnú právnu úpravu spoločnosti s ručením obmedzeným potrebnú pre stanovenie základných parametrov spoločnosti aby sme mohli jednoducho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře