Radka Roupcová

Bakalářská práce

Kompetence pracovníků ve vybraných organizacích veřejné správy

Competences of Workers in Selected Public Administration Organizations
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude vyhodnotit kompetence pracovníků ve vybraných organizacích veřejné správy na základě provedeného dotazníkového šetření v rámci IGS 2015. Kompetence budou posouzeny na základě stanovených předpokladů v oblasti odborných, sociálních a osobních kompetencí.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.