Petra JANÍKOVÁ

Bakalářská práce

Slovácký dialekt v mluvě obyvatel Uherského Ostrohu

Dialect of Slovácko in the speech of inhabitants Uherský Ostroh
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je používání slováckého dialektu u obyvatel Uherského Ostrohu. Součástí práce je přiblížení národního jazyka, jeho útvarů a představení nářečních skupin, z nichž jsem se podrobně věnovala východomoravské skupině. Dále práce obsahuje přiblížení kultury, folkloru a historie v Uherském Ostrohu. Praktická část bakalářské práce se zabývá hláskoslovím, tvaroslovím a …více
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is the use dialect of Slovácko by inhabitants of Uherský Ostroh. Part of the thesis is the approximation of the national language and his formation and dialectical groups. I described the East Moravian group in detail. Further this thesis contains a description of culture, folklore and history in Uherský Ostroh. The practical part of the bachelor thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍKOVÁ, Petra. Slovácký dialekt v mluvě obyvatel Uherského Ostrohu. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma