Bc. Tomáš Maca

Bakalářská práce

Youtubeři: hvězdy internetové generace (série story pro magazín Reportér)

YouTubers: stars of the internet generation (series of features for Reportér magazine)
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o fenoménu takzvaných youtuberů, kreativců, kteří natáčejí videa a publikují je na internetové mediální platformě YouTube. Autor toto téma přibližuje prostřednictvím série publicistických textů žánru story pro magazín Reportér. První část práce je věnována teoretickému kontextu tématu. Následující kapitoly přinášejí teoretické ukotvení žurnalistického žánru story a charakteristiku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the phenomenon of so-called YouTubers, individuals who film their own videos and publish them on the online media platform YouTube. Author presents this theme through the series of features for the Reportér magazine. The first part of the thesis is dedicated to the theoretical context of the theme. The following chapters explain the genre of feature and describe the target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Galík
  • Oponent: PhDr. Jan Tomandl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika