Martina Boumová

Bakalářská práce

Vnitřní účetní předpisy vybrané účetní jednotky v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace XY

Internal Accounting Guidelines in Specific Conditions of Semi-budgetary Organization XY
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnitřními účetními předpisy u nejčastějších účetních jednotek veřejného sektoru v ČR, příspěvkových organizací. Práce nejprve přibližuje hospodaření a legislativní úpravu účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, dále se pak věnuje vnitřním účetním předpisům, především jejich významu a obsahu. Poslední kapitola je zaměřena na analýzu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with internal accounting guidelines in the most common accounting entities of public sector in the Czech Republic, semi-budgetary organizations. First the thesis describes economy and legislative regulation of accounting of semi-budgetary organizations founded by regional self-governing units, then it deals with internal accounting guidelines, especially their importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Lukáš Poutník
  • Oponent: Michal Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70712