Bc. Zbyněk Kapoun

Diplomová práce

Návrh systému služeb pro harmonizaci dat vybrané datové sady dle směrnice INSPIRE

Design of service oriented system for data harmonisation of selected data theme according to INSPIRE directive
Anotace:
Práce popisuje síťové služby INSPIRE a jejich architekturu v kontextu SOA, principy harmonizace, datovou specifikaci vybrané datové sady a model vybraného poskytovatele dat. Práce obsahuje návrh systému služeb, který zajišťuje harmonizaci dat vybrané datové sady dle datových specifikací INSPIRE včetně prototypu části řešení.
Abstract:
This thesis describes the INSPIRE network services and architecture in the context of SOA, principles of harmonisation, data specification of selected data set and model of selected data provider. Thesis includes design of service oriented system for data harmonisation of selected data theme according to INSPIRE directive including a prototype of the solution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Rudolf Richter, CSc.
  • Oponent: Martin Sovadina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma