Theses 

Evaluation of the Profitability and Liquidity of the TSINGTAO Brewery Company Limited – Yin Xu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Yin Xu

Bakalářská práce

Evaluation of the Profitability and Liquidity of the TSINGTAO Brewery Company Limited

Evaluation of the Profitability and Liquidity of the TSINGTAO Brewery Company Limited

Anotace: In this article we analyze the profitability and liquidity of Tsingtao Brewery Company Limited. We use common-size analysis to the financial statements and calculate the profitability and liquidity ratio. Then do the pyramidal decomposition to ROE and current ratio. We found that Tsingtao brewery limited is has clearly advantage over its main competitors. It has high profitability and liquidity. In future the company should keep the increasing tendency and try to make its structure stable. It needs to improve the management and control the expenditure to get a high profit. We believe in future Tsingtao will have better development.

Abstract: In this article we analyze the profitability and liquidity of Tsingtao Brewery Company Limited. We use common-size analysis to the financial statements and calculate the profitability and liquidity ratio. Then do the pyramidal decomposition to ROE and current ratio. We found that Tsingtao brewery limited is has clearly advantage over its main competitors. It has high profitability and liquidity. In future the company should keep the increasing tendency and try to make its structure stable. It needs to improve the management and control the expenditure to get a high profit. We believe in future Tsingtao will have better development.

Klíčová slova: Tsingtao Brewery Company, Profitability, Liquidity, Common-size analysis, Pyramidal decomposition;

Keywords: Tsingtao Brewery Company, Profitability, Liquidity, Common-size analysis, Pyramidal decomposition;

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz