Theses 

Evaluation of the Profitability and Liquidity of the TSINGTAO Brewery Company Limited – Yin Xu

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Yin Xu

Bachelor's thesis

Evaluation of the Profitability and Liquidity of the TSINGTAO Brewery Company Limited

Evaluation of the Profitability and Liquidity of the TSINGTAO Brewery Company Limited

Abstract: In this article we analyze the profitability and liquidity of Tsingtao Brewery Company Limited. We use common-size analysis to the financial statements and calculate the profitability and liquidity ratio. Then do the pyramidal decomposition to ROE and current ratio. We found that Tsingtao brewery limited is has clearly advantage over its main competitors. It has high profitability and liquidity. In future the company should keep the increasing tendency and try to make its structure stable. It needs to improve the management and control the expenditure to get a high profit. We believe in future Tsingtao will have better development.

Abstract: In this article we analyze the profitability and liquidity of Tsingtao Brewery Company Limited. We use common-size analysis to the financial statements and calculate the profitability and liquidity ratio. Then do the pyramidal decomposition to ROE and current ratio. We found that Tsingtao brewery limited is has clearly advantage over its main competitors. It has high profitability and liquidity. In future the company should keep the increasing tendency and try to make its structure stable. It needs to improve the management and control the expenditure to get a high profit. We believe in future Tsingtao will have better development.

Keywords: Tsingtao Brewery Company, Profitability, Liquidity, Common-size analysis, Pyramidal decomposition;

Keywords: Tsingtao Brewery Company, Profitability, Liquidity, Common-size analysis, Pyramidal decomposition;

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Karolina Lisztwanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 19/6/2019 03:05, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz