Bc. Jana Marcinkiewiczová

Bakalářská práce

Presumpce neviny: předsudky a stereotypy

Presumption of innocence: prejudices and stereotypes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá předsudky a stereotypy v rámci presumpce neviny. Konkrétně se tato práce věnuje studiu těchto pojmů ve dvou vybraných prostředích. Jedná se o prostředí rodinné a pracovní. Pro výzkum byla vybrána reálná kauza úniků na dani z přidané hodnoty a s tím souvisejícím trestním stíháním ze spáchání přečinu maření úkolu úřední osoby.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with prejudices and stereotypes in the context of the presumption of innocence. Specifically, this work devotes to the study of these concepts in the two selected environments. This is the environment of family and work. For the research was selected the real case evasion on VAT and the related criminal prosecution of committing the offence of obstruction of the task of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jitka Sekyrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.