Shanghai Yue

Bachelor's thesis

Assessment of Financial Performance of Selected Company by Financial Analysis Methods

Assessment of Financial Performance of Selected Company by Financial Analysis Methods
Abstract:
Dle podnikového řízení je finanční analýza jednou z nejdůležitějších věcí, s významným praktickým dopadem pro korporátní strategii. Práce je zaměřena na provedení finanční analýzy vybraného podniku. Analýza je zaměřena na analýzu trendů, poměrových ukazatelů a pyramidového rozkladu vybraného finančního poměrového ukazatele včetně analýzy odchylek zjištěných mezi jednotlivými komponenty rozkladu.
Abstract:
From the perspective of business management, financial statement analysis is one of the important contents of its work, and has extremely important practical significance for the realization of corporate strategy. Financial analysis has a strong integration, and can effectively integrate with the industry environment and macro environment of enterprise development. Relying on its informatization and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2020
  • Supervisor: Karolina Lisztwanová
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava