Bc. Petra Sommerová

Diplomová práce

Financování hřišť ve městě Jihlavě s využitím dotace z Evropské unie

Financing for playground in the city of Jihlava, using a grant from the European Union
Anotace:
Práce je zaměřena na porovnání financování Magistrátu města Jihlavy při realizaci projektu Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě, který byl realizován v několika etapách, a to jak vlastními zdroji města, tak i s využitím dotace z Evropské unie. Cílem je, na základě srovnání dvou odlišně financovaných projektů, navrhnout městu Jihlava optimální financování pro budoucí výstavbu dětských hřišť …více
Abstract:
The aim of this theses is to confront financing of municipal authority of the city of Jihlava by realisation of the project Regeneration and development of children playgrounds in the city of Jihlava that has been executed in several stages. There has been used own resources as well as the EU dotations. The target was to propose the optimal financing possibility to the city of Jihlava for the future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Alena Kottová
  • Oponent: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting