Bc. Lubomír Smejkal

Bakalářská práce

Materiální výukové prostředky v oboru truhlář

Material tutorial facilities in the branch of Carpenter
Anotace:
Bakalářská práce: Materiální výukové prostředky v oboru Truhlář. Bakalářská práce se zabývá problematikou materiálních didaktických prostředků užívaných v odborném výcviku oboru Truhlář a je rozdělena do několika částí. První část se zabývá rámcovým vzdělávacím programem pro obor Truhlář. Druhá, teoretická část specifikuje didaktické prostředky. Třetí, praktická část se zabývá zatříděním materiálních …více
Abstract:
Bachelor assignment:Material tutorial facilities in the branch of Carpenter Bachelor assignment deals with the problems round material didactic tools used in vocational education in branch of Carpenter and is divided into several parts. The first part is concemed with general education programme for the branch of Carpenter. The second theoretical part is engaged in didactic instruments. The third functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování