Bc. Veronika Carbochová

Bakalářská práce

George Lakoff a kognitivistický pohled na metaforu v rámci literární vědy

George Lakoff and cognitivist perspective of metaphor in literary studies
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „George Lakoff a kognitivistický pohled na metaforu v rámci literární vědy“ se zaměřuje na pojetí metafor, kterým kognitivní věda přináší nový pohled na problematiku dílčích aspektů literatury. První dva oddíly seznamují čtenáře s kontextem kognitivní vědy, s myšlenkami George Lakoffa a se základními pojmy dané oblasti. Třetí oddíl se zaměřuje na metaforické principy v literatuře …více
Abstract:
Bachelor's thesis “George Lakoff and cognitivist perspective of metaphor in literary studies“ focuses on the concept of metaphor in cognitive science, which brings a new perspective on partial aspects of literature. The first two sections acquaint readers with the context of cognitive science, with the ideas of George Lakoff and with the basic concepts of the area. The third section focuses on metaphorical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Ježek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta