Bc. Tomáš Gybeľ

Bachelor's thesis

Využití metody CRISPR pro manipulaci savčích buněk

CRISPR technology for manipulation of mammalian cells
Abstract:
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/Cas (CRISPR-associated proteins) is a system of adaptive immunity in bacteria which has been transformed into a genetic engineering tool, the CRISPR/Cas method. Since demonstration of its applicability in targeted genetic engineering of mammalian cells in 2012, through the first use for editing of human embryo in 2015, to the present …more
Abstract:
CRISPR (z angl. clustered regularly interspaced short palindromic repeats; sdružené pravidelně rozmístněné krátké palindromatické repetice)/Cas (z ang. CRISPR-associated proteins; CRISPR-asociované proteiny) je systém adaptivní imunity u baktérií, který byl modifikovaný v nástroj genetického inženýrství, metodu CRISPR/Cas. Za krátké období od prokázání její využitelnosti v cíleném genetickém inženýrství …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.