Bc. Tomáš Gybeľ

Bachelor's thesis

Využití metody CRISPR pro manipulaci savčích buněk

CRISPR technology for manipulation of mammalian cells
Abstract:
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/Cas (CRISPR-associated proteins) is a system of adaptive immunity in bacteria which has been transformed into a genetic engineering tool, the CRISPR/Cas method. Since demonstration of its applicability in targeted genetic engineering of mammalian cells in 2012, through the first use for editing of human embryo in 2015, to the present …viac
Abstract:
CRISPR (z angl. clustered regularly interspaced short palindromic repeats; sdružené pravidelně rozmístněné krátké palindromatické repetice)/Cas (z ang. CRISPR-associated proteins; CRISPR-asociované proteiny) je systém adaptivní imunity u baktérií, který byl modifikovaný v nástroj genetického inženýrství, metodu CRISPR/Cas. Za krátké období od prokázání její využitelnosti v cíleném genetickém inženýrství …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.