Bc. Zuzana ŠOREJSOVÁ

Diplomová práce

Problém absolutní chudoby v afrických zemích

Problem of absolute poverty in African countries
Anotace:
Chudoba je globální problém, který je spojen s řadou jevů, jako je například podvýživa a negramotnost. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na globální problém absolutní chudoby zejména v afrických zemích. Cílem mé práce je zmapování problému absolutní chudoby v afrických zemích a naznačení možných cest k jejich překonání. Extrémní chudoba a bída je v současnosti stále aktuální a problematické téma …více
Abstract:
Poverty is a global issue that is accompanied by various phenomena, such as malnutrition and illiteracy. In my graduation thesis I focused on the global issue of absolute poverty primarily in countries of Africa. The purpose of my thesis is to chart the absolute poverty issue in African countries and to suggest possible methods of its repression. Extreme poverty and destitution are nowadays still current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOREJSOVÁ, Zuzana. Problém absolutní chudoby v afrických zemích. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická