Bc. Václav Walach

Diplomová práce

Teorie bezpečnosti sociálně vyloučených lokalit

Socially Excluded Localities: A Theory of Security
Anotace:
Tato práce představuje teorii bezpečnosti sociálně vyloučené lokality, v jejímž jádru se nachází přesvědčení o existenci specifické kultury vyloučené lokality. Kultura vyloučené lokality vzniká v důsledku materiálního nedostatku a vyznačuje se sociálně patologickým trávením volného času, násilím jako přijímaným způsobem řešení problémů a statusem jednotlivce v lokalitě. Tato kultura má vliv nejen na …více
Abstract:
This thesis presents a security theory of socially excluded locality; at its heart there is a belief in the existence of a specific culture of excluded locality. The culture originates as a result of material deprivation and is characterized by a socially pathological way of spending free time, violence as an accepted manner of problem resolution and the status of individual in a locality. It impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií