Mgr. Isabela Vaverková

Bakalářská práce

Literární rozměr raného ruského liberalismu (Botkin a Annenkov)

Literary Dimension of Early Russian Liberalism (Botkin and Annenkov)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vybraná díla V. P. Botkina a P. V. Annenkova a analýzu toho, jak se myšlenky evropského liberalismu odrazily v literárních dílech těchto raných ruských liberálů. Práce vychází z předpokladu, že myšlenky evropského liberalismu se v Rusku nejdříve odrazily v textech uměleckých a až později byly vytvořeny texty mající charakter programových prohlášení.
Abstract:
This thesis focused on selected works by V. P. Botkin and P. V. Annenkov and analysis of how the ideas of European liberalism reflected in literary works of the early Russian liberals. The thesis is based on the assumption that the idea of European liberalism in Russia initially reflected in the lyrics of art and later texts were created by having the character of policy statements.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Stanislav Oplatek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta