MUDr. Katarína Berková

Bakalářská práce

Dopad změny vlastnické struktury podniku na daný podnik

Influence of the change in ownership structure of the company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „ Dopad změny vlastnické struktury na daný podnik“ je rozbor dopadů změn při změně vlastnické struktury v Šumperské nemocnici a.s. Tato akciová společnost vznikla přeměnou ze společnosti s ručením omezeným. V prvních částech práce teoreticky rozeberu vlastnickou strukturu podniku, organizační strukturu společnosti a metody finanční analýzy. V dalších částech tyto poznatky …více
Abstract:
The topic of dissertation „Influence of the change of ownership structure of the company“ is an analysis of the effects of changes in ownership sturcture in Šumperská nemocnice a.s. This joint-stock company arised from transformation of a limited lability company. Initially I analyse the ownership structure of the company, organising structure and methods of financial analysis. In the next parts these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta