Bc. Kateřina Čaputová

Diplomová práce

Brazilský multilateralismus: nominální či reálná zahraničně - politická strategie?

Brazilian multilateralism: nominal or real foreign policy strategy?
Anotace:
Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, zda je brazilský multilateralismus skutečně reálnou, či jen nominální zahraničně-politickou strategií. Text odpovídá na tuto otázku pomocí analýzy brazilské zahraniční politiky prezidenta Luiz Inacio Lula da Silvy na půdě dvou mezinárodních organizací: jednání Brazílie směřující k reformě OSN a jednání Brazílie směřující k vytvoření zemědělských pravidel …více
Abstract:
The main objective of this thesis is respond to following question: is the brazilian multilateralism actually real or just nominal foreign policy strategy? Therefore it examines brazilian foreign policy under the president Luiz Inacio Lula da Silva (Lula) within two international organization. The first one is the brazilian effort oriented to reform of United Nations. The second one is brazilian effort …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií