Bc. Jana Ženčáková, Ph.D.

Master's thesis

Perspektivy evoluce člověka

Perspectives of Human Evolution
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá perspektivy evoluce člověka jako biologického druhu i jako civilizované společenské bytosti, které tvoří základ analýzy různých scénářů budoucího vývoje lidstva. Zaměřuje se na možnosti kontroly evolučního procesu prostřednictvím modifikace člověka, třídí je do podoblastí a zvažuje jejich ontologická, epistemologická a etická omezení a důsledky. Ve vztahu ke kulturnímu vývoji …viac
Abstract:
The diploma thesis explores perspectives of the evolution of a human both as a biological kind and as a civilised social being. These perspectives form a basis of an analysis of various scenarios of a future mankind's development. The thesis focuses on possibilities of a control of evolution process by means of human's modification and it sorts these possibilities into subfields and assesses their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta