Bc. Iveta Milfaitová

Diplomová práce

Vliv institucí veřejné správy na činnost Domova pro seniory v Žatci

The influence of public institutions at work Home for the Seniors in Saaz
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je objasnit vliv institucí veřejné správy na činnost domovů pro seniory. Nejdříve se práce zaměřuje na historii oblasti kvality péče a sociálních služeb pro seniory. Dále jakými zákonnými normami se řídí. Následuje bližší seznámení s institucemi a jejich vymezení jednotlivých oblastí vlivu. V aplikační části je konkrétně definována historie a současná činnost a organizace …více
Abstract:
The main topic of this thesis is to clarify the influence of public institutions on the activities of homes for the elderly. First, the work focuses on the history of quality care and social services for seniors. Furthermore, such legal norms governing. The following is closer acquaintance with the institutions and their definition of individual areas of influence. The application part is specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Jana Šmejcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa