Bc. Martina Fabianová

Bakalářská práce

Souvislost mezi výkonem v Anti-saccade task a testech Go/No-go task a Stop-signal task

The relationship between performance on the Anti-saccade Task, Go/No-go task and the Stop-signal task
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, zda typ úlohy Anti-saccade task měří stejný koncept jako Go/No-go task, respektive Stop-signal task, kterým je podle literatury motorická impulzivita (čekací v případě Go/No-go task a zastavovací v případě Stop-signal task). V rámci práce je zodpovězena otázka, zda je motorická impulzivita stejným konceptem jako impulzivita okulomotorická nebo zda se tyto konstrukty liší. …více
Abstract:
The aim of this work was to find out whether the Anti-saccade task measures the same concept as the Go/No-go task and the Stop-signal task which is, according to the literature, motor impulsivity (waiting for Go/No-go task and stopping for Stop-signal task). The question whether motor impulsivity is the same concept as oculomotor impulsivity or whether these constructs are different is answered. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Lacko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta