Lucie Zvolenská

Bakalářská práce

Městská rada Pardubic v letech 1670 - 1700

Town Council of Pardubice (1670-1700)
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje městské radě Pardubic v letech 1670 - 1700. Práce zpracovává historii Pardubic a klade důraz na obnovovací ceremoniál, jeho průběh a popis jednotlivých členů městské samosprávy. Dále je sestaveno přesné složení rady pro každý rok a jsou sepsány medailony měšťanů, kteří usedli na důležitých postech městské rady.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on city council of Pardubice in years 1670 - 1700. The thesis processing history of Pardubice and emphasizes the renovation ceremony, its process and description of individual members of city government. Furthermore is compiled exact structure of the council for each year and then are written resumes of burghers, who was sitting on the important posts of city council …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. František Šebek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zvolenská, Lucie. Městská rada Pardubic v letech 1670 - 1700. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny

Práce na příbuzné téma