Bc. Zuzana Petrželová

Master's thesis

Priority francouzského předsednictví EU.

Priorities of French Presidency of the European Union
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá prioritami francouzského předsednictví Evropské unie v roce 2008. Francie si pro své předsednictví stanovila čtyři hlavní priority: energii a klima, migrační otázky, zemědělství, bezpečnost a obranu. V rámci těchto priorit chtěla Francie dosáhnout dohody na některých klíčových dokumentech, především klimaticko-energetickém balíčku a Evropském paktu o přistěhovalectví …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the priorities of French presidency of the European Union in 2008. France has chosen four main priorities for its presidency: energy and climate, migration issues, agriculture, security and defence. In the framework of these priorities, France intended to reach an agreement on several key dossiers such as the climate and energy package and the European Pact on Immigration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Tereza Valášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta