Lukáš Petráček

Bakalářská práce

Úloha reklamní fotografie v tištěných a on-line médiích

The role of advertising photography in printed and on-line media
Anotace:
Práce je zaměřena na úlohu reklamní fotografie v tištěných a on-line médiích. Poskytuje pohled na celkovou problematiku fotografie jakožto celku v tištěných a on-line médiích. V práci se věnuji fotografii od jejího samotného vzniku až po současnost, kdy je reklamou masivně využívána. Velmi významným prvkem v reklamní fotografii jsou postprodukční práce, které s rostoucími možnostmi, jak hardwarovými …více
Abstract:
The work is focused on the role of advertising photography in printed and on-line media. It provides insight into the overall issue of photography as a whole in print and online media. In my work I focus on photography from its very origin to the present, when it is used massively by advertising. A very important element in advertising photography is post-production work, which, with increasing possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.