Ing. Jakub Sládek

Bakalářská práce

Analýza vybraných personálních činností v profesionálním baseballovém klubu

Analysis of selected personnel activities in professional baseball club
Anotace:
Teoretická a praktická část tvoří dva základní kameny této v práce. V části teoretické je obsažena všeobecná teorie řízení společnosti. V podobě řízení lidských zdrojů podniku, motivování pracovníku, jejich hodnocení, nabíraní, vztahy na pracovišti a celkové fungování managementu. Část praktická se věnuje analyzování vybraných personálních pozic v zahraničních baseballových klubech. Praktická část …více
Abstract:
The theoretical and practical part consists two headstones in this work. In the theoretical part is contained general theory of management. As a human resource management company, motivating employees, their evaluation, recruitment, workplace relations and overall management performance. The practical part is dedicated to the analysis of selected personnel activites in foreign baseball clubs. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing Jaromír Aust

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní