Martin LUFINKA

Bakalářská práce

Návrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory

Design of vee engine with linear electromagnetic actuators
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem prototypu vidlicového motoru se dvěma lineárními elektromagnetickými aktuátory. Jedná se zejména o návrh mechanické konstrukce, přídavné konstrukce potřebné k řízení a návrh samotných aktuátorů, ale práce se stručněji zabývá také problematikou řízení a to hlavně elektronickými spínači. Algoritmus řízení je pouze stručně popsán. Dále je zde řešena …více
Abstract:
The bachelor theses presents a complex design of the prototype V-engine with two linear electromagnetic actuators. These include the design of mechanical construction, additional structures for control and design of actuators themselves. But work also briefly deals with the issue of control and especially electronic switches. The control algorithm is only briefly outlined. There is also dealth with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Mach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUFINKA, Martin. Návrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/