Věra LIŠKOVÁ

Diplomová práce

Závislá práce a její význam pro vymezení pracovního práva

Dependent work and its importance for the definition of labor law
Anotace:
Diplomová práce provádí rozbor právní úpravy závislé práce v zákoníku práce. Zároveň je přihlédnuto k některým zahraničním úpravám závislé práce, judikatuře českých a zahraničních soudů a rozhodovací praxi správních orgánů. V diplomové práci jsou obsaženy návrhy na změny a doplňky právních předpisů.
Abstract:
Diploma work carries out an analysis of the legislation of dependent work in the Labour Code. At the same time taking account of some foreign adjustments of dependent work, the case law of Czech and foreign courts and decision-making practice of the administrative authorities. In diploma thesis are icluded proposals for amendments to the legislation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Janák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Věra. Závislá práce a její význam pro vymezení pracovního práva. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/