Bc. Michaela Brantálová

Diplomová práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy (komparace ČR - Francie)

Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property
Abstract:
The present dissertation is dedicated to “Theoretical and practical questions of management of the public administration property” (comparison the Czech Republic and France) and the main aim is the evaluation of the management with public administration’s property in field of activity – medical facilities. The first two chapters of the dissertation are concentrated on theoretical questions of the definition …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Teoretické a praktické otázky hospodárenia s majetkom verejnej správy (komparácia ČR-Francúzsko) je zhodnotenie hospodárenia s verejným majetkom v oblasti zdravotníckych zariadení. Práca sa v prvých dvoch kapitolách zameriava na teoretické otázky definovania verejného majetku vo všeobecnosti, ako aj v zdravotníckych zariadeniach určitých právnych foriem. V tretej kapitole sú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta